Dane

Nazwa FUNWISHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Rejestr Rejestr Przedsiębiorców Województwo MAZOWIECKIE
Numer KRS 0000720764 Powiat WARSZAWA
NIP 7010805200 Gmina WARSZAWA
REGON 36957301700000 Miejscowość WARSZAWA
Forma Prawna SPÓŁKA KOMANDYTOWO-
AKCYJNA
Adres Ul. Krucza 50
Data wpisu do Rejestru
Przedsiębiorców
2018-02-26 Kod pocztowy 00-025
Nazwa organu
reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZE REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób
reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ,
TIBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Orzeczenie sądu SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału
zakładowego
59 500,00 zł

Ogłoszenia